Sąlygos ir Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir MB “Odorita” (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje zvakutes.lt (toliau – elektroninė parduotuvė).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažįsta su elektroninės parduotuvės Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Pardavėjas per 3 (tris) darbo dienas, gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma elektroninėje parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės:

3.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektronine parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3.2.1. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

3.2.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1. Pirkėjas privalo apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. Pardavėjo teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę nustatyti papildomas pirkimo sąlygas su „Akcijos“ ženklu parduodamoms prekėms.

5.4. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę keisti produktų aprašymus, administruoti bei šalinti komentarus.

5.5.Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje zvakutes.lt įvairias akcijas.

5.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

5.7. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Pardavėjas įsipareigoja:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkįjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 72 valandas.

7. Prekių pristatymas:

7.1. Prekes siunčiamo į Omniva paštomatus.

8. Prekių grąžinimas:

 

8.1. Nekokybiškų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2001m. birželio 29 d įsakymu Nr. 217 ,,Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo’’.

 

8.2. Kokybiškų prekių grąžinimas galimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtinta ,,Daiktų pardavimo ir paslaugų tiekimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones , taisyklių’’ nustatyta tvarka.

 

8.3. Grąžinant netinkamos kokybės ar nepatikusias prekes, būtina laikytis nurodytų sąlygų:

 

8.3.1.grąžinama prekė privalo būti tvarkingoje, nesugadintoje, švarioje, originalioje pakuotėje, kurioje prekė buvo pristatyta;

 

8.3.2. grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota;

 

8.3.3. už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima prekės grąžinimui;

 

8.3.4. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

 

8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti grąžinamos prekės įsigijimo dokumentą;

 

8.3.6. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nenuplėštos etiketės, nepažeistos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

 

8.4. Prekės grąžinimo išlaidas dengia Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.

 

8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant kainą už pristatymą.

 

8.6. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos forma, dydis, spalva, kvapas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo prekės pardavimo dienos pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus, neskaitant kainos už pristatymą. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

 

8.7. Pinigai per keturiolika darbo dienų nuo prekės grąžinimo datos grąžinami į nurodytą sąskaitą.

 

8.8. Pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per keturiolika dienų nuo jos gavimo.

 

8.9. Jeigu Pirkėjas nori grąžinti prekę, tai užpildo vartotojo paskyroje esančią grąžinimo formą, kad gautų grąžinimo patvirtinimą. Be tokio patvirtinimo grąžinamos prekės nebus priimamos.

9. Atsakomybė:

9.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikė tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako uždėlto atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

9.3. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10. Informacijos siuntimas.

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje “Susisiekite su mumis” nurodytomis priemonėmis.

11. Asmens duomenų apsauga.

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

12. Intelektinės nuosavybės apsauga.

12.1. Įmonių ar prekių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2. Elektroninės parduotuvės turinys yra MB “Odorita” ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be MB “Odorita”  raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti elektroninę parduotuvę ar jos dalį draudžiama.

13. Baigiamosios nuostatos.

13.1. Bet kokios elektroninės parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

13.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.